Política de Cookies

Política de Cookies

ESCOLA TALLER XALEST,  informa que aquest lloc web no utilitza cookies que permetin la identificació dels usuaris del lloc.