Consell Escolar

Els membres del Consell Escolar de l’escola són:

Directora Francesca Fernández Carreño
Representant de l’alumnat Saúl Almirante Mover
Representant de l’alumnat Sheila Contreras Contreras
Representant de l’AMPA Jessica Estepa Salces
Representant de pares i mares Eva Martin Oliver
Representant de pares i mares Maria Rosa Sánchez Soto
Representant del professorat Carolina Ortiz Ropero
Representant del professorat Jessica Martí Hernández
Representant del professorat Maria Dolors Ubeda Hernández
Cap d’estudis Tània Luque Molina
Representant de l’Ajuntament
Representant del titular Antoni Fàbregas Barnet
Representant del PAS Pilar Montolio Vázquez