ESO MODIFICADA

Se segueix una adaptació curricular, autoritzada pel Departament d’Educació, amb diferents graus de concreció que permet l’adaptació als nivells i ritmes individuals.

Tot l’aprenentatge parteix de la significació per l’alumne.

El treball per projectes implica una concepció del procés ensenyament-aprenentatge centrat en el protagonisme de l’alumne i en el desenvolupament de les competències bàsiques, no és només una metodologia de treball sinó tota una filosofia de funcionament d’escola i del procés d’aprenentatge que exigeix la plena participació de l’alumne i en el que el mestre es converteix en un conductor de les inquietuds i interessos dels alumnes.

A banda de la part acadèmica a l’escola es desenvolupen uns projectes orientats a l’autonomia personal dels alumnes: autonomia en el fer i en el saber fer, en triar i en saber triar, autonomia de treball i autonomia personal. Les propostes del curs actual són: cafeteria, cuina, confecció, hort, edició de vídeos, llengua de signes i taller.

La formació a Xalest parteix d’un vessant artístic i se li dóna especial importància a les activitats relacionades amb el disseny, la música, el món visual i la plàstica. L’audiovisual, el taller i el teatre, són àrees en les quals els alumnes han d’arribar a un nivell òptim de qualitat.

Des d’educació en valors i amb el suport de l’àrea social es treballa la implicació social amb projectes de participació social i ciutadana: repoblació del riu Ripoll, ajudem a Càritas, també tenim projectes amb les escoles bressol i els centres de gent gran de l’entorn, ajudem al mercat… Cultivem l’equilibri personal amb el treball d’educació emocional i l’educació física.

MARC CURRICULAR:

Àmbit lingüístic

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Llengua de signes catalana

Àmbit matemàtic

 • Matemàtiques
 • Matemàtiques aplicades

Àmbit cientificotecnològic

 • Ciències de la naturalesa
 • Tecnologia:
  • Robòtica
  • Taller:
   • Habilitats de taller
   • Serigrafia i estampació
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)

Àmbit social

 • Ciències socials: Geografia i Història
 • Economia i emprenedoria

Àmbit artístic

 • Música
 • Educació Visual i Plàstica
 • Disseny
 • Arts Escèniques: Teatre

Àmbit de l’educació física

Disciplina que tria l’alumne: Natació, tennis, senderisme, bicicleta, tastet d’esports, futbol, ioga, zumba…

Àmbit de cultura i valors

 • Cultura i valors ètics
 • Compromís i solidaritat

Àmbit digital

Àmbit personal i social

 

CRÈDITS OPTATIUS

Activitats que es fan a les tardes i són opcions per a triar els alumnes:

 • Autonomia
 • Cuina
 • Costura
 • Hort
 • Marqueteria
 • Invents
 • Comunicació
 • Llengua de signes
 • Edició de videos