Compromesos amb l’educació
La bonica experiència d’aprendre
Acompanyem en el creixement personal
Xalest informa: Tancat per Vacances

Benvinguda

L'important pas de l'educació primària a la secundària s'acompanya de ràpids i extraordinaris canvis en els nostres nens i nenes que entren a l'institut expectants, esporuguits, neguitosos, il·lusionats..., i sortiran fets nois i noies. El temps a l'institut s'acompanyarà de canvis físics, de caràcter, de personalitat..., tot un creixement en maduresa i autonomia que l'escola tenim el privilegi de compartir, participar i acompanyar. La nostra no és altra funció que aprofitar aquests canvis per omplir la motxilla dels alumnes d'eines, de recursos, de seguretats, de confiança, d'experiències, de compromís, d'implicació, de felicitat...

L'escola ha de reconèixer la singularitat de cada alumne, les seves necessitats i el seu potencial, ha d'entendre l'alumne de forma integral i posar al seu abast tot el que calgui per ajudar-lo a construir-se com a persona individual i com a membre d'una comunitat i ajudar- lo a construir un món millor més respectuós i solidari.

Us animem a compartir amb nosaltres el nostre projecte i us donem la benvinguda a la nostra escola.

Francesca Fernández
Directora

Xalest fonamenta la seva filosofia en dos principis:

Dignitat personal

Reconeixent les capacitats i habilitats personals dels nois i noies i, per sobre de tot , els seus drets a ser tractats de forma justa i amb respecte com a persones i com a membres actius i participatius d'una comunitat i reconèixer la seva vàlua personal i social.


Qualitat professional

Formant en el valor del treball, identificant la importància de la feina ben feta I reconeixent la qualitat com un valor imprescindible en tot procés de treball.

Formem pel ple exercici del futur desenvolupament social i laboral.

OFERTA EDUCATIVA

ESO: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Xalest imparteix aquesta etapa amb una modificació curricular aprovada i autoritzada pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya l'any 2003.

En l'actualitat la programació s'ha adaptat a les competències bàsiques i al treball per projectes des del que es contemplen totes les assignatures de l'etapa.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

PFI, PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Projecte de formació inicial en les branques de:

  • Arts Gràfiques: disseny, serigrafia i estampació.
  • Pastisseria i forneria

Orientat a alumnes que han finalitzat l'etapa obligatòria amb l'objectiu de preparar i facilitar la futura inserció laboral.

IFE, ITINERARI DE FORMACIÓ ESPECÍFIC

La finalitat és que els i les alumnes incrementin l'autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

  • Auxiliar en Serveis de Restauració i Elaboració d'Àpats.