Qui som?

Xalest neix l’any 1992 per iniciativa professional amb l’objectiu de donar resposta educativa a alumnes que presenten dificultats per integrar-se en el sistema ordinari, conformant una alternativa, un model per alumnes amb dificultats d’aprenentatge o en risc d’exclusió social.

Al llarg de la nostra trajectòria ens hem anat adaptant a les necessitats dels nostres alumnes, als canvis socials, als canvis educatius sempre amb l’objectiu de donar la millor resposta formativa als nostres alumnes.

Xalest és un centre privat concertat per la Generalitat de Catalunya que cobreix l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria i la formació professional inicial amb programes de formació i inserció.

Sota el principi de “dignitat personal i qualitat professional” volem reconèixer les capacitats i les habilitats dels nois i noies i per sobre de tot els seus drets com a membres d’una comunitat. Volem també formar per l’exitós exercici del futur desenvolupament laboral.

Xalest és un centre inclusiu que entén l’alumne en la seva globalitat, donant resposta integral a les seves necessitats, que treballa perquè l’alumne formi part activa i participativa de la societat i perquè aquesta reconegui el seu valor social.

Xalest és un centre de la ciutat de Sabadell amb una trajectòria consolidada i reconeguda al que assisteixen alumnes d’una àmplia zona de la comarca del Vallès Occidental. Som també, centre d’agrupament d’alumnat sord.