Equipaments

 • Aules escolars
 • Aula de Visual i Plàstica
 • Aula de Tecnologia
 • Aula d’Informàtica
 • Taller
 • Obrador
 • Aules d’Atenció Individual
 • Aula de Teatre
 • Aula de Música
 • Aula Polivalent
 • Cuina
 • Menjador
 • Pati
 • Vestuaris
 • Hort