PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Els PFI formen part de la formació Professional Bàsica recollida a la la llei de la formació professional .

Programes de formació professionalitzadora que es despleguen en dos cursos escolars i contemplen la formació en matèries curriculars i la formació laboral a partir de les pràctiques laboral en empreses.

COM ACCEDIR:

  • Tenir entre els 16 i 21 anys
  • No tenir qualificació acadèmica ni professional
  • Dictamen de l’EAP

PROGRAMES: