Auxiliar de pastisseria i forneria

MÒDUL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:

 • Matèries primeres: com treballar-les a pastisseria i forneria
 • Utillatge i maquinària
 • Preparació d’elaboracions bàsiques: dolç i salat
 • Manipulació, presentació i comercialització de productes
 • Higiene, desinfecció i seguretat en el treball
 • Logística i magatzem
 • Prevenció de riscos laborals
 • Projecte integrat

MÒDUL DE FORMACIÓ GENERAL

 • FOL: Formació i orientació laboral
 • Formació bàsica: actualitat i economia domèstica
 • Emprenedoria
 • Autonomia: adquisició de competències instrumentals bàsiques
 • Educació física

A banda de la formació que segueixen els alumnes hi ha la tutoria que contempla l’assessorament, l’acompanyament i l’orientació de futur.