“Educar a un jove no és fer-li aprendre quelcom que no sabia, sinó convertir-lo en algú que no existia”

(John Ruskin)

Objectius

Vetllem per formar persones crítiques, actives i solidàries, sense deixar de banda el currículum de l’ESO, adaptant-lo a la diversitat i necessitats dels nostres alumnes.

  • Procurarem doncs espais on hi càpiga la reflexió durant tot el procés d’aprenentatge, fomentant la participació dels alumnes en totes les activitas proposades.
  • Crear un entorn harmoniós i acollidor en el benestar de tota la comunitat educativa, contemplant les relacions personals, la integració i els respecte a les normes de convivència, essent responsables tots els membres de la comunitat.
  • Identificar, conèixer i respectar les característiques històriques, culturals, socials i geogràfiques de Catalunya.
  • Promoure el respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i els principis bàsics de convivència i democràcia
  • Afavorir les propostes encaminades a augmentar la salut individual i col·lectiva, la responsabilitat ecològica, i la conservació i millora del medi ambient tant escolar com familiar i local.
  • Establir i mantenir relacions amb estaments i entitats de la ciutat, els serveis educatius, altres centres, empreses i organitzacions.